Tag: The Bureau of Melodramatic Research

Affect and Social Media seminar – thank you and photos

Thanks to everyone who contributed and attended the Affect and Social Media seminar at UEL on the 27th Feb. Great turn out, talks and discussion. More events on related topics to follow. In the meantime, Virality will be hosting the archive for the event including images and presentations from the day. As a taster here’s some photos.

DSC04444

DSC04453

DSC04426

DSC04437

FullSizeRender

More to follow…

Tony Sampson și Luciana Parisi în premieră la București

poster

//please scroll down for English

Viralitate afectivă + Primul congres Bezna

(Tony Sampson și Luciana Parisi în premieră la București)

Centrul Național al Dansului București (CNDB) găzduiește în perioada 22 iunie – 29 iunie seria de evenimente Viralitate afectivă + Primul congres Bezna

Informații detaliate despre fiecare eveniment în parte găsiți mai jos:

– workshop cu Tony Sampson – Viralitate, haos și problema creierului – 22 și 23 iunie, 17:00 – 20:00, CNDB, sala Stere Popescu

– lecture Luciana Parisi – Arhitecturi Contagioase: Control Digital și Estetică – 25 iunie, 17:00 – 20:00, CNDB, sala Stere Popescu

Workshop-ul și lecture-ul sunt parte din cursul “Afecte mediatice, patos biologic și psihotehnologie feministă” susținut de Biroul de Cercetări Melodramatice (2012/2013) la Universitatea Națională de Arte București, finanțat prin programul Patterns Lectures al Erste Foundation. Mai multe informații despre curs:http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.ro/

– Bezna #4 – o serie de lecture-performance din/despre Lumea Cealaltă [the Netherworld] + lansarea zine-ului, 29 iunie 22:00, CNDB, sala Stere Popescu

http://bezzzna.blogspot.ro/

——————————————————————————————————————

Viralitate, haos și problema creierului – workshop cu Tony Sampson

Viralitate – sâmbătă 22 iunie, 17:00 – 20:00

Prima parte a prezentării va introduce conceptele care stau la baza cărții Virality: Contagion Theory in the Age of Networks [Viralitate: Teoria contagiunii în era rețelelor] (2012). Este vorba de o discuție despre contagiunea socială pe baza textelor lui Gabriel Tarde și Gilles Deleuze. Prezentarea va explora două stratageme ale viralității în rețea. Prima, cea imunologică, este formată dintr-o serie de propoziții analogice legate de răspândirea fricii din contexte biologice în contexte nonbiologice. A doua, dragostea virală, este exemplificată de iubirea-Obama și pare să fie mult mai atractivă. Ea rezonează cu modulații nediscursive și cu atmosfere afective. Vorbește despre eveniment și nu despre esențe. Scopul explorării acestor stratageme este acela de a face evidente relațiile de putere cognitive și afective în societatea de control, altfel subtile și imateriale.

Workshopul care urmează va căuta diverse stratageme care pot fi dezvoltate pentru a devia contagiunea fricii și a dragostei.

Haos și problema creierului – duminică 23 iunie, 17:00 – 20:00

A doua prezentare va discuta interesul deosebit al lui Gilles Deleuze pentru neurofilozofie și va re-pune în discuție confruntarea creierului cu haosul. Prezentarea va urmări în continuare două problematici principale: ce poate fi făcut unui creier și ce poate să facă un creier? Prima se referă la apariția și dezvoltarea așa-numitei neuroculturi și acordă atenție în mod particular invențiilor neuromarketing-ului ca extensie a muncii cognitive. Aceste noi tehnici de persuasiune și absorbție au ca scop capturarea legăturilor chimice ale neuronului și punerea lui la lucru în noi moduri. Cea de a doua examinează potențialul unui creier nomadic care confruntă haosul și rămâne în afara obiectificării impuse de neurocultura actuală. Interesul lui Deleuze pentru relația dintre știință, artă și filozofie ajută la formularea unor idei importante pentru problematicile expuse.

Workshopul care urmează pune în discuție felul în care creierele comune ale artiștilor/elor, oamenilor de știință și filozofilor pot reacționa la haos și, în principal, cum ele pot deveni nomade.

Tony D. Sampson este teoretician și scriitor, profesor la University of East London. A scris pe tema viralității și a rețelelor, a editat împreună cu Jussi Parikka Spam Book: On Viruses, Porn and Other Anomalous Objects from the Dark Side of Digital Culture [Cartea spamului: despre viruși, porno și alte anomalii din zona întunecată a culturii digitale] (2009). Ultima lui carte este Virality. Contagion Theory in the Age of Networks [Viralitate. Teoria contagiunii in era rețelelor] (2012). Spre deosebire de teoria memelor și a contagiunii microbiale, Virality nu se limitează la analogii biologice și metafore medicale, construind în schimb o teorie a asamblajelor, evenimentelor și afectelor contagioase. Pentru Sampson contagiunea nu e neapărat o forță negativă sau pozitivă, este principiul de bază al interacțiunilor sociale.

——————————————————————————————————————

Arhitecturi Contagioase: Control Digital și Estetică – lecture Luciana Parisi

marți 25 iunie, 17:00 – 20:00

Prezentarea adresează automatizarea algoritmică ca nouă formă estetică de putere. Computația algoritmică în designul arhitectural și interactiv nu este doar un instrument matematic abstract ci constitute un mod de gândire în sine, care operează cu abstractizări situate dincolo de cogniția și controlul uman. Principala referință filozofică a proiectului este Alfred North Whitehead, a cărui filozofie procesuală oferă un vocabular pentru “moduri de gândire” care manifestă diferite grade de autonomie față de uman, chiar dacă sunt mobilizate de acesta. Deoarece procesarea algoritmică stă la baza practicilor de design care reconfigurează lumea în care trăim – de la spațiile fizice pe care le folosim la spațiile virtuale ale rețelelor digitale – natura gândirii algoritmice este o temă de o importanță presantă care readuce în discuție probleme ale controlului și, în cele din urmă, ale puterii.

Luciana Parisi este Senior Lecturer și conduce programul de doctorat la Centrul pentru Studii Culturale la Goldsmiths University of London (UK). Cercetarea ei chestionează relațiile între știință și filozofie, cibernetică și teoria informației, tehnologie și politică într-o încercare de a formula o critică a capitalismului și în același timp de a investiga posibilități de schimbare. În anii 90 a lucrat în cadrul celebrului Cybernetic Culture Research Unit [Centrul de Cercetare a Culturii Cibernetice]. În 2004 a publicat Abstract Sex: Philosophy, Biotechnology and the Mutations of Desire [Sexul abstract: filozofie, biotehnologie şi mutaţiile dorinţei] lucrare care reușește să depășească impasul critic generat de aparenta contradicție între noțiuni cum sunt corp, sexualitate, gender pe de o parte, și rezultatele unor studii actuale din știință și tehnologie pe de altă parte. Recent cercetarea ei s-a concentrat pe computație și modele arhitecturale, în cartea Contagious Architecture. Computation, Aesthetics and the Control of Space [Arhitecturi contagioase: computație, estetică și controlul spațiului] (2013).

——————————————————————————————————————

Bezna #4 – serie de lecture-performance din/despre cealaltă lume + lansarea zine-ului

sâmbătă 29 iunie, începând cu ora 21:00

Second Body and the Multiple Outside – Alina Popa

Cât timp suntem prinși în corpul prezent disponibil într-adevăr nu există nici o ieșire, nici un alt exterior. Problema nu este că nu există o ieșire, ci că suntem prinși în același exterior fără să lucrăm cu el. Există exterioare multiple care pot fi produse. Chiar și unul lipsit de uman și fără conștiință.

Shadow Body (or Second Body) – Florin Flueras

Corpul-umbră nu are mare legătură cu ce există sau cu ce e posibil nici cu ce poți înțelege sau valida. Corpul-umbră nu e un corp pe care îl ai, e mai degrabă un corp care te contine, e un concept prin care necunoscutul te poate înghiți. Corpul-umbră e un concept dar poate fi și un concret corp nevizual, necunoscut, întunecat, o a doua natură sau chiar corpul ce zboară în visele tale.

Povestea Căderii – Veda Popovici

„În general, un corp relaxat duce la mai puține accidentări în timpul căderilor” fragment din ICT (Instrucțiunile pentru Cădere Totală)

Toată lumea este binevenită la a asculta Povestea Căderii. Această poveste, spusă astăzi, contează ca act de rememorare și re-învățare a Noii Frici. Apărută din hibridizarea întunecimii banale cu întunecimea excepțională, este această Nouă Frică emoția ce va declanșa Căderea Totală.

Plăcerea de a ronțăi în urgența vieții de apoi – Mihai Lukacs + Arnold Șlahter

În acest moment, nu există o cale cu adevărat autentică de a vă spune la cine sau la ce să vă așteptați sau de cine sau de ce să vă feriți. Reacția reprezentanților legii este una de consternare. Nu vă aventurați afară din orice motiv până când natura crizei nu a fost constatată sau până când vă putem sfătui ce să faceți. Cea mai sigură acțiune este să rămâneți unde sunteți. Până acum, cel mai bun sfat pe care l-au putut da publicului a fost acesta: “Spuneți-le oamenilor, pentru Dumnezeu, să părăsească străzile! Spuneți-le să se ducă acasă și să își închidă bine ușile și ferestrele!” (George A. Romero)

Black Lol – Iuliana Stoianescu

O blondă stătea pe canapea la televizor, când aude ciocănit la ușă. Se duce la ușă și întreabă: “Cine este?” “Eu!” “Eu?!?” :))))

The Outernational Condition – Ion Dumitrescu

Pentru cineva aflat în fața Cortinei de Fier (privind peste ruinele proaspete ale zidului), estul părea un teritoriu fără formă, cu subiecți îndărătnici trăind într-un umbrar geo-politic, niște siluete umanoide agitându-se în obscuritate, ființe nu pe deplin dezvoltate râvnind la fructele habitusului internațional. Păreau de neînțeles și nedezvoltați pe prea multe planuri. Abia mai târziu acești subiecți “externi” au fost îmblânziți și transformați în consumatori vorace.

Microbificare şi politica zgomotului – Irina Gheorghe

În construcțiile utopice ale unei alte lumi, granița cu lumea deja existentă e clar delimitată și fortificată. Sub teroarea invaziilor, infiltrațiilor, infecțiilor, autonomia și imunizarea par a fi singurele promisiuni alternative. Când însă exteriorul și interiorul sunt deja contaminate reciproc, separarea devine imposibilă iar rezistența se autoanihilează.

Centrul de Calcul Bucuresti – Ștefan Tiron + Claudiu Cobilanschi (eveniment conex, miercuri 27 iunie, 11:00, tur ghidat în Muzeul Universității Politehnica București)

Centrul de Calcul este interesat de forme perimate de cunoaștere, retro-futurism, goana naționalistă scandaloasă după inventatori dar și de descoperirile accidentale ale savoir-faire-ului naiv care, cel puțin după noi, are nevoie de o reevaluare radicală.

Sala Stere Popescu – B-dul Mărășești 80-82.

Intrarea la toate evenimentele mai sus menționate este liberă.

English //

Affective Virality + First Bezna Congress

(Tony Sampson and Luciana Parisi first time in Bucharest)

The National Dance Center (CNDB) hosts between 22 – 29 Jun the series of events Affective Virality + First Bezna Congress

 

Detailed information below:

– workshop with Tony Sampson – Virality, Chaos and the Brain  – 22 Jun 17h00 – 20h00, 23 Jun 17h00 – 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

– lecture Luciana Parisi – Contagious Architecture: Digital Control and Aesthetics – 25 Jun, 17h00 – 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

The workshop and lecture are part of the course “Mediatic Affects, Biological Pathos and the Psychotechnology of Gender” by the Bureau of Melodramatic Research (2012/2013) at the National University of Arts, Bucharest, supported by Patterns Lectures, Erste Foundation – More information about the course: http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.se/

– Bezna #4 – a series of lecture-performances on/from the Netherworld + zine launch, 29 Jun, 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

http://bezzzna.blogspot.ro/

——————————————————————————————————————

Virality, Chaos and the Brain – workshop with Tony Sampson

Virality – Saturday, 22 Jun, 17h00 – 20h00

The first discussion will begin by introducing the conceptual approach behind the book Virality: Contagion Theory in the Age of Network (2012). This is a diagrammatic rendering of social contagion drawing on the work of Gabriel Tarde and Gilles Deleuze. The lectures will then explore two stratagems of networked virality. The first, the immunologic, is a discursive formation or series of analogical propositions relating to the spreading of fear from biological to nonbiological contexts. The second, viral love, is typified by Obama-love and appears to be far more catching. It works according to nondiscursive resonances and affective atmospheres. It speaks of the event, not the essence. The aim of exploring these two stratagems is to tease out the subtlety and softness of cognitive and affective power relations in the control society.

The workshop that follows this lecture asks how stratagems can be developed to counter the contagions of fear and love.

Chaos and the Brain – Sunday, 23 Jun, 17h00 – 20h00

The second lecture will open up Deleuze’s long standing interest in neurophilosophy and look again at the brain’s confrontation with chaos. By doing so two main questions are posed: what can be done to a brain and what can a brain do? The first looks at the rise of so-called neuroculture, and focuses particular attention on the inventions of neuromarketing as an extension of cognitive labour. These new techniques of persuasion and absorption are intended to capture the chemical firings of the neuron and put it to work in new ways. The latter explores the potential of a nomadic brain that can confront chaos and escape the objectified brains of neuroculture. Here Deleuze’s interest in the relation between science, art and philosophy helps to prompt important questions for this event.

The workshop that follows this lecture asks how the common brains of artists, scientists and philosophers can respond to chaos, each other, and more significantly, how do they become nomadic.

——————————————————————————————————————

Contagious Architecture: Digital Control and Aesthetics – lecture Luciana Parisi

Tuesday, 25 Jun, 17h00 – 20h00

The talk will address the question of algorithmic automation as a new aesthetic form of power.  Algorithmic computation in architectural and interaction design is not simply an abstract mathematical tool but constitutes a mode of thought in its own right, in that its operation extends into forms of abstraction that lie beyond direct human cognition and control. The main philosophical source for the project is Alfred North Whitehead, whose process philosophy provides a vocabulary for “modes of thought” exhibiting various degrees of autonomy from human agency even as they are mobilized by it. Because algorithmic processing lies at the heart of the design practices now reshaping our world—from the physical spaces of our built environment to the networked spaces of digital culture—the nature of algorithmic thought is a topic of pressing importance that reraises questions of control and, ultimately, power.

Luciana Parisi is a Senior Lecturer and runs the PhD programme at the Centre for Cultural Studies at Goldsmiths University of London (UK). Her research looks at the relations between science and philosophy, cybernetics and information, technology and politics to formulate a critique of capitalism and at the same time investigate possibilities for change. During the late 90s she worked with the Cybernetic Culture Research Unit at Warwick and has since written with Steve Goodman (aka kode 9). In 2004, she published Abstract Sex: Philosophy, Biotechnology and the Mutations of Desire, where she departed from the critical impasse between notions of the body, sexuality, gender on the one hand, and studies of science and technologies on the other. Recently her research has engaged with computation, cognition, and algorithmic aesthetics. Her latest book on architectural modeling is Contagious Architecture. Computation, Aesthetics and the Control of Space (2013).

——————————————————————————————————————

Bezna #4 – a series of lecture-performances on/from the Netherworld + zine launch

Saturday, 29 Jun, 22h00

The Second Body and The Multiple Outside – Alina Popa

As long as we are caught in the present available body, there is indeed no outside. The problem is not that there is no outside, but it lies precisely in the fact that we are caught in the same outside without working with it. There are multiple outsides to be produced. Even an outside devoid of human and without thought.

Shadow Body (or Second Body) – Florin Flueras

Shadow Body is not so much about what exists or what is possible, or about what you can comprehend or validate, Shadow Body is not a body that you have, it is rather a body that has you, it is a concept through which the unknown can abduct you. Shadow Body is a concept but it can be also a concrete unvisual, ungrounded, unknown body, a second nature or even the body that flies in your dreams.

The Story of the Fall – Veda Popovici

“Generally a relaxed body results in fewer injuries in falls.” excerpt from the FFI (Full Fall Instructions)

We welcome all to the lecture of the Story of the Fall. This story, told today, after it happened, counts as an act of remembrance and re-learning the New Fear. Springing out of the hybridization of banal darkness with exceptional darkness, it is this New Fear the emotion to trigger the Full Fall.

The pleasure of nibbling in case of afterlife emergency – Mihai Lukacs + Arnold Șlahter

“At this point, there’s no really authentic way for us to say who or what to look for and guard yourself against. Reaction of law enforcement officials is one of complete bewilderment at this hour. Do not venture outside for any reason until the nature of this crisis has been determined, and until we can advise what course of action to take. The safest course of action at this time is simply to stay where you are.  So far, the best advice they are able to give the public is this: “Tell the people for God’s sake to get off the streets! Tell them to go home and lock their windows and doors up tight!” (George A. Romero)

Black Lol – Iuliana Stoianescu

A blonde was sitting on a couch in front of the TV, when suddenly she hears knocking at the door. She goes to the door and askes: “Who is it?” “Me!” “Me?!?” :))))

The Outernational Condition – Ion Dumitrescu

For someone in front of the Iron Curtain (looking over the fresh ruins of the wall) the east seemed an unmolded territory with resilient subjects living in geo-political dim light, humanoid silhouettes agitating in obscurity, apparently not fully developed, too weird to live too rare to die, craving to break in the international habitus. They appeared incomprehensible and unevolved on too many levels. It was only later that these outer-subjects were tamed and transformed in voracious consumers.

Microbification and the Politics of Noise – Irina Gheorghe

In the utopian construction of a new world, the borders with the already existing one is clearly marked and fortified. Under the terror of invasions, infiltrations, infections, autonomy and immunity seem to be the only alternative promises. But when interior and exterior are already contaminated by one another separation becomes impossible and resistance annihilates itself.

Centrul de Calcul Bucuresti – Ștefan Tiron + Claudiu Cobilanschi (side event, Wednesday, 26 Jun, 11h00, guided tour in the Museum of Politehnica University, Bucharest)

Centrul de Calcul is interested in obsolete forms of knowledge, in retro-futurisms, in the bulky, outrageous and unwarranted nationalistic craze about inventors but also the accidental rediscovery of naive savoir-faire that, to us at least, is in need of radical reappraisal.

Virality, Chaos and the Brain – a workshop with Tony D. Sampson

Virality, Chaos and the Brain – a workshop with Tony D. Sampson
Organized by The Bureau of Melodramatic Research
——- supported by Erste Foundation ——–
22nd and 23rd of June
CNDB (National Dance Center), Sala Stere Popescu
Address: Bulevardul Mărășești nr. 80-82, Sector 4, Bucharest

22nd June, Saturday, 17:00 – 20:00
The first discussion will begin by introducing the conceptual approach behind the book Virality: Contagion Theory in the Age of Network (Minnesota, 2012). This is a diagrammatic rendering of social contagion drawing on the work of Gabriel Tarde and Gilles Deleuze. The lectures will then explore two stratagems of networked virality. The first, the immunologic, is a discursive formation or series of analogical propositions relating to the spreading of fear from biological to nonbiological contexts. The second, viral love, is typified by Obama-love and appears to be far more catching. It works according to nondiscursive resonances and affective atmospheres. It speaks of the event, not the essence. The aim of exploring these two stratagems is to tease out the subtly and softness of cognitive and affective power relations in the control society.The workshop that follows this lecture asks how stratagems can be developed to counter the contagions of fear and love.

23rd June, Sunday, 17:00 – 20:00
The second lecture will open up Deleuze’s long standing interest in neurophilosophy and look again at the brain’s confrontation with chaos. By doing so two main questions are posed: what can be done to a brain and what can a brain do? The first looks at the rise of so-called neuroculture, and focuses particular attention on the inventions of neuromarketing as an extension of cognitive labour. These new techniques of persuasion and absorption are intended to capture the chemical firings of the neuron and put it to work in new ways. The latter explores the potential of a nomadic brain that can confront chaos and escape the objectified brains of neuroculture. Here Deleuze’s interest in the relation between science, art and philosophy helps to prompt important questions for this event.The workshop that follows this lecture asks how the common brains of artists, scientists and philosophers can respond to chaos, each other, and more significantly, how do they become nomadic.

Tony D. Sampson is a theorist and writer who works as Reader at the University of East London. He has written on virality and networks, and with Jussi Parikka co-edited the Spam Book: On Viruses, Porn and Other Anomalous Objects from the Dark Side of Digital Culture (2009).
The Bureau of Melodramatic Research: http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.co.uk/

More Virality dates

Just confirmed an invited talk on Virality as part of the “I am Algorithm” show by the artist Charlie Tweed (6pm on Wednesday 19th June at the Aspex Gallery in Gunwharf Quays, Portsmouth. More details to follow).

Tweed was the winner of Emergency5. His I am algorithm show continues an exploration of the human desire to control and systematise the natural world, and how new technologies have instilled a complex form of social control over populations in both the physical and virtual sphere.

His films attempt to visualise an approach that moves beyond the separation of human and environment and physical and virtual space in order to present a flat ontology where the voice of all types of organic and inorganic materials, architectures, technical components, processes and algorithms is heard.

Here’s an example of Tweed’s work: http://vimeo.com/63355716

And an interview with him: http://www.aspex.org.uk/blog/interview-with-charlie-tweed/

Also confirming details of another very interesting visit as part of the open lectures/seminars Mediatic Affects, Biological Pathos and the Psychotechnology of Gender in the University of Arts Bucharest and organised by The Bureau of Melodramatic Research based in Bucharest. I’ll talk about “Virality, Chaos and the Brain” on the 22nd-23rd June. More details to follow. http://www.thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.co.uk/search/label/news

Other confirmed speakers in this series include Luciana Parisi whose new book Contagious Architecture. Computation, Aesthetics and the Control of Space (MIT Press, 2013) was published very recently.